YN ÔL I DUDALEN GARTREF

ETHOS

HAFAN

TALENT

DULLIAU

Byddwn yn darparu gwasanaeth cyfathrebu effeithiol, fydd yn creu argraff.

Gonestrwydd sydd wrth wraidd ein ffordd ni o weithio. Mae anghenion pob cleient yn wahanol iawn a byddwn yn teilwra strategaeth yn arbennig ar eich cyfer.

Ry’n ni’n gweithio’n unol â'ch cyllideb ac yn unol ag unrhyw amserlen. Ry’n ni’n meddu ar grebwyll newyddion sy’n sicrhau bod negeseuon ein cleientiaid yn cael eu cyfleu a’u targedu mewn ffordd effeithiol.

Ry’n ni’n deall y cyfryngau a byddwn yn dwyn y ddirnadaeth frwd honno i'n trafodaethau gyda chleientiaid.