YN ÔL I DUDALEN GARTREF

GWAITH

ETHOS

HAFAN

TALENT

DULLIAU

Mae pob aelod o'r tîm yn cynnig elfen unigryw, ond ry’n ni oll yn uchelgeisiol, yn brofiadol ac yn greadigol.

Mae'r tîm yn un medrus, sy’n cynnig profiad helaeth ym mhob agwedd ar gysylltiadau cyhoeddus. Ry’n ni’n darparu’r gwasanaethau canlynol: ysgrifennu datganiadau i'r wasg ac erthyglau ar gyfer y cyfryngau traddodiadol ac ar-lein, cynhyrchu datganiadau newyddion sain a fideo, rhoi cyngor cyn cynadleddau, hyfforddiant cyfryngol, ysgrifennu copi, ffotograffiaeth, cyfryngau cymdeithasol, trefnu a rheoli digwyddiadau, materion cyhoeddus, lobïo a rheoli argyfyngau.

I gleientiaid yng Nghymru, gall y tîm baratoi deunydd i'w gyhoeddi neu ei ddarlledu yn Gymraeg yn y lle cyntaf - nid cyfieithiadau o'r Saesneg - ac mae gennym y gallu a'r profiad i dargedu’r cyfryngau mwyaf perthnasol.