YN ÔL I DUDALEN GARTREF

Boed yn cysylltu â’r cyfryngau, rheolaeth ym maes y cyfryngau cymdeithasol, cyhoeddusrwydd at ddibenion hyrwyddo neu’n trefnu digwyddiadau, mae'n gwasanaeth ni yn rhagori.

Mae aelodau ein tîm dwyieithog yn falch o fod wedi gallu helpu’r sefydliadau canlynol wrth iddynt gyflawni eu strategaethau cyfathrebu: S4C, BBC Cymru, ITV Cymru, Dur Prydain, Tesco, Media Wales, Is-adran Iechyd ac Is-adran Tai Llywodraeth Cymru, Cadw - Henebion Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Sir Gwynedd.

Mae Event Communications wedi cael ei dderbyn yn gyflenwyr cymeradwy Gwasanaethau Cysylltiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru a chyrff cysylltiedig. Mae Grŵp Event yn darparu gwasanaethau dylunio a chreu arddangosfeydd, dylunio graffeg, argraffu a rheoli digwyddiadau, ac unwaith eto, rydym yn gontractwyr cymeradwy llawn Llywodraeth Cymru.