YN ÔL I DUDALEN GARTREF

ETHOS

HAFAN

TALENT

DULLIAU

Creadigrwydd ar draws y cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol, er mwyn darparu ymgyrchoedd effeithiol sy’n ennyn dealltwriaeth ac sy’n dwyn perswâd.

Os oes angen cyngor proffesiynol cadarn a gwasanaeth o ansawdd arnoch, ynghyd â strategaethau cyfathrebu effeithiol, cysylltwch ag Event Communications. Mae tîm cysylltiadau cyhoeddus dwyieithog Event yn cynnig profiad, creadigrwydd a blaengarwch, ynghyd â chymorth ymarferol ar bob lefel.

Mae Grŵp Event wedi gweithio ym maes cyfathrebu ers dros 26 o flynyddoedd. Sefydlwyd Event Communications ym mis Mawrth 2014 ac mae'n fenter newydd gyffrous sy'n dwyn ynghyd talent cyfathrebu heb ei ail.