YN ÔL I DUDALEN GARTREF

GWAITH

ETHOS

HAFAN

TALENT

DULLIAU

Ai’ch bwriad yw codi proffil a denu sylw cwsmeriaid newydd? Cysylltwch â ni.

Mae gan Event Communications safleoedd yng Nghaerdydd, Casnewydd a Chaernarfon. Yn ogystal â'r DU ac Ewrop, mae Grŵp Event yn gweithio ar draws y byd trwy gyfrwng ein cynrychiolwyr yn Tsieina, y Dwyrain Canol ac UDA, gan feddu ar statws Partner Gwasanaeth Octanrom Rhyngwladol (OSPI) llawn ar draws y byd.

Mae gan Grŵp Event swyddfeydd yn Marlborough, Amesbury a Chasnewydd, ynghyd â chyfleusterau yn Llundain, Bryste a Chaerdydd.