YN ÔL I DUDALEN GARTREF

ETHOS

HAFAN

TALENT

DULLIAU

Mae gan ein tîm o arbenigwyr gyfoeth o wybodaeth a chysylltiadau gwerthfawr.

Mae'r tîm yn cynnig profiad helaeth ym mhob agwedd ar gysylltiadau cyhoeddus.

 

Gallwn gynnig y gwasanaethau canlynol: ysgrifennu datganiadau ac erthyglau ar gyfer y cyfryngau traddodiadol ac ar-lein, cynhyrchu datganiadau newyddion sain a fideo, ysgrifennu copi, rheoli argyfyngau, ffotograffiaeth, hyfforddiant cyfryngol, sesiynau briffio cyn cynadleddau, cyfryngau cymdeithasol, materion cyhoeddus, lobïo, a threfnu a rheoli digwyddiadau.