YN ÔL I DUDALEN GARTREF

Beth bynnag yw’ch anghenion cyfathrebu, cysylltwch â ni.

Pump arbenigwr cysylltiadau cyhoeddus dwyieithog - Mansel Jones, Hannah Thomas, Marred Glynn Jones, Gareth Evans a Sian Parry Jones – wedi ymuno â Grŵp Event er mwyn ffurfio Event Communications.

Mae eu sgiliau a'u harbenigedd yn golygu ein bod yn un o'r asiantaethau Cysylltiadau Cyhoeddus mwyaf blaenllaw yng Nghymru, sy’n medru darparu gwasanaeth cyfathrebu aml-sianel i sefydliadau bach a mawr, gan gynnwys cyrff cyhoeddus.

Patricia

Mansel

Hannah

Marred

Gareth

Sian